Utlysning av prosjektmidler fra ADHD Forskningsnettverk for 2021

ADHD Forskningsnettverk skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av hjørnesteinene i forskningsnettverkets virksomhet. For 2021 kan det søkes om midler inntil 350. 000 kroner.

bilde av gutt med forstørrelsesglass
Det kan søkes om støtte for ADHD-prosjekt på inntil kr. 350.000. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Nasjonalt forskningsnettverket for ADHD ble startet opp i 2007. Siden da har Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) på vegne av forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD. Etter at det ble besluttet å fase ut ADHD fra NevSoms nasjonale kompetanseansvar til de regionale kompetansetjenestene f.o.m. 01.08.19, har NevSom fått delegert ansvaret for videre drift av forskningsnettverket.

Forskningsnettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av hjørnesteinene i forskningsnettverkets virksomhet.

Søknadsmidler inntil 350. 000

For 2021 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 350.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med AD/HD (St.prp. nr 1 i 2006/7). Brukermedvirkning vektlegges.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  • Prosjektbeskrivelse på mellom 5-10 sider
  • Kort sammendrag av prosjektbeskrivelse
  • Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
  • Målsetting og forventede resultater
  • Brukermedvirkning
  • Gjennomførbarhet og tidsplan
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Prosjektbeskrivelse
  • CV

Søknad om støtte med relevante vedlegg sendes via UiO nettskjema.

Søknadsfrist: 28.03.2021

Kontaktpersoner

Michael B. Lensing, miclen@ous-hf.no /tlf 2301 6067
Egil Midtlyng, uxmieg@ous-hf.no /tlf 2301 6035

Tildeling av midler kunngjøres i uke 19 (10.05.-15.05.21).

Mer om ADHD Forskningsnettverk


Fant du det du lette etter?