- Utvidet søknadsfrist

Utlysning av prosjektmidler til en forsterket innsats for voksne med Tourettes syndrom

NOU 2020-1 om Tourettes syndrom avdekket manglende tilgjengelighet på utredning, diagnostisering og behandling av voksne med Tourettes syndrom i helsetjenesten. Det er derfor behov for en forsterket innsats på dette området. Som et ledd i en bredere anlagt satsning for gruppen utlyser NevSom midler til igangsetting av fag- og metodeutviklingsprosjekter og tidsavgrensede forskningsprosjekter som gjelder voksne med Tourettes syndrom.

Bilde av dame med spørsmålstegn
NevSom utlyser midler for ingangsetting av prosjekter som gjelder voksne med Tourettes syndrom. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

​PÅ GRUNN AV KORONA-PANDEMIEN FORLENGES SØKNADSFRISTEN TIL SØNDAG 18.10.2020. KUNNGJØRING AV HVILKE PROSJEKTER SOM HAR FÅR INNVILGET STØTTE UTSETTES TILSVARENDE TIL UKE 45.

Formålet med satsningen er å bidra til klinisk tverrfaglig kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som raskt kan implementeres i helsetjenesten og som fremmer oppfølging av voksne med Tourettes syndrom.

Det er etablert et samarbeid med Norsk Tourette forening og de regionale fag-/kompetansemiljøene for gjennomføring av satsningen.

Det kan søkes om støtte til enkeltprosjekt innen fag- og metodeutvikling og tidsavgrenset forskning på inntil kr 200.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet for denne satsningen. Brukerrepresentasjon vektlegges. 

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  • Kort sammendrag av prosjektbeskrivelsen
  • Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
  • Målsetting og forventede resultater
  • Gjennomførbarhet og tidsplan
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Brukerrepresentasjon
  • Prosjektbeskrivelse
  • CV


Søknad om støtte med relevante vedlegg sendes via UiO nettskjema.

Ny søknadsfrist: 18.10. 2020

Kontaktpersoner

Michael B. Lensing (miclen@ous-hf.no) /tlf 2301 6067
Egil Midtlyng (uxmieg@ous-hf.no) /tlf 2301 6035

Tildeling av midler kunngjøres i uke 45 (02.11.-06.11.2020).

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?