Verdens søvndag

15. mars var det Verdens søvndag (World Sleep Day). Den internasjonale søvndagen arrangeres hvert år både for å feire søvnen og for å sette søkelys på de utfordringer og problemer søvnmangel og søvnproblemer kan ha. Både for samfunnet og for den enkelte.

foto av Ragnhild Berling Grande og kollegaer
Hypersomniteamet ved NevSom, her representert ved Ragnhild Berling Grande, Janita Vevelstad og Berit Hjelde Hansen. Foto: Marit Skram.

​Av Marit Skram og Ragnhild Berling Grande ved NevSom

Noen med søvnvansker har alvorlige søvnsykdommer som må utredes og behandles. Eksempler på dette er narkolepsi, idiopatisk hypersomni og søvnapné. Felles symptomer for disse diagnosene er ekstrem tretthet på dagtid, stor søvntrang og dårlig konsentrasjon som en konsekvens av dette. Mange klarer ikke å stå i jobb og utdanning, noe som har store samfunnsmessige konsekvenser.

Men: Det finnes god behandling! Det er viktig med rask og riktig utredning, og behandling hos spesialist som har spisskompetanse på søvnsykdommer.

Så frisk som mulig

Søvnapné behandles ofte hos lungelege med CPAP (en maskin/maske som hindrer pustestopp under søvn). Narkolepsi behandles hos nevrolog. Livsstilsendringer er alltid en viktig del av behandlingen. Tett og god oppfølging er viktig for å finne optimal medisinering. En undermedisinert pasient kan få store problemer med å gjennomføre skole, utdanning og å stå i arbeid. Mange er så trette at de ikke orker å delta i fritidsaktiviteter og det sosiale livet. Hvis livet med søvnsykdommen blir vanskelig, vil pasienten ha behov for tverrfaglig oppfølging. Her kan sosionomen spille en viktig rolle. En godt medisinert pasient vil kunne leve tilnærmet normalt. Målet med behandlingen er å gjøre pasienten så frisk som mulig.

To nasjonale kompetansesentre for søvn

I Bergen finnes Nasjonal kompetansetjeneste for søvn – Sovno med en informativ nettside om søvn og søvnplager. NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ligger på Ullevål ved OUS.

Søvnsykdom er hjernesykdom

Regjeringen lanserte den første hjernehelsestrategien i fjor, med mål om fokus og satsing på hjernehelse og hjernesykdommer. Satsing på hjernehelse må også bety satsing på søvnmedisin, for det er i hjernen søvnen skjer. «Vi har et felles mål», sa helseministeren i sin sykehustale, «om at pasientene skal få et best mulig tilbud og at vi skal skape pasientens helsevesen der tjenestene må tilpasses enda mer til den enkelte.» Det lover godt for søvnpasientene.


Nordic Sleep Conference

PS! NevSom er medarrangør for Nordic Sleep Conference som holdes i Oslo i slutten av mai. Se konferansens nettsider her.

Les mer om NevSom på vår nettside www.nevsom.no.  

 

Fant du det du lette etter?