Cystisk fibrose: Nyfødtscreening

Ny kunnskap om cystisk fibrose

Artikkel om nyfødtscreening i Journal of cystic fibrosis 2015

Artikkel om nyfødtscreening i Paidos, Tidsskrift for Norsk barnelegeforening 2013 (s. 5-7)

Diagnostiske prosedyrer

Prosedyre for å bekrefte cystisk fibrose hos spedbarn som har testet positivt ved nyfødtscreening, 2012 (pdf)

Evaluering og oppfølging av nyfødte

En utfordring som følger av alle nyfødtscreening programmer for CF er at det vil finnes tilfeller der diagnosen verken kan bekreftes eller avkreftes (tvetydig diagnose). Pa bakgrunn av denne problemstillingen er det blitt utarbeidet egne europeiske retningslinjer for evaluering og oppfølging av individer med uavklart /tvetydig diagnose etter nyfødtscreening for cystisk fibrose.

Les anbefaling om evaluering og oppfølging ved tvetydig diagnose 2012

Oppfølging av asymptomatiske nyfødte som har fått diagnosen cystisk fibrose etter å ha testet positivt ved genetisk masseundersøkelse for nyfødte

Les anbefaling om oppfølging av asymptomatiske nyfødte 2012

Les mer om avdeling for nyfødtscreening i Oslo universitetssykehus

Fant du det du lette etter?