HELSENORGE

Midlertidig endring i telefontider til CF-sykepleierne i Barnesenteret ved OUS

På grunn av en økning av antall innlagte pasienter med RS-virus ved Ullevål sykehus, er telefontiden til CF-sykepleierne ved Barnesenteret noe begrenset. Dette er midlertidig og gjelder så lenge RS-epidemien pågår i tillegg til en økning av covid-19 som krever ekstra beredskap ved Barnesenteret.

Telefontiden til CF-sykepleierne i Barnesenteret er bemannet tirsdager og torsdager fra kl. 09.00 til 15.00. Ring tlf. 23 01 50 16. Det gjelder CF-pasienter som har Ullevål som sitt regionssykehus.

Du kan også sende en sms på mobilnummer 941 65 793 så vil vi kontakte deg så rask vi kan. Skriv kort hva det gjelder så vi kan «prioritere» ut fra hvor mye det haster, men ikke skriv pasientsensitive opplysninger i sms-en. 

Ved akutt behov for helsehjelp som ikke kan vente må du ringe Barnemottak 22 98 91 40.