HELSENORGE

Cystisk fibrose - årsaker og arvegang

Årsaker til cystisk fibrose

Cystisk fibrose forårsakes av forandringer (mutasjoner) i et arveanlegg (gen) på kromosom 7. Dette CFTR-genet styrer byggingen av (koder for) et stort protein, CFTR-proteinet (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator). Proteinet er en ionekanal, en mikroskopisk kanal i ytterhinnen på cellene (cellemembranen). Proteinets oppgave er å transportere vann og salter (klorid og natrium) ut av celler på overflaten av blant annet slimhinner i luftveiene, i svettekjertlene og i bukspyttkjertelen (epitelcellene).

Manglende funksjon i CFTR-proteinet fører til ubalansert transport av vann og salter ut av epitelcellene. Slimet som skilles ut i bronkiene, tarmkanalen og bukspyttkjertelen blir derfor vannfattig og svært seigt, og gir en svette som inneholder mer salter. Dette gir de klassiske symptomene ved CF, som bukspyttkjertelsvikt og lungesykdom.

CFTR-genet ble oppdaget i 1989. Så langt er det avdekket omlag 2000 ulike mutasjoner i genet, som alle kan forårsake cystisk fibrose. Av disse er rundt 80 mutasjoner vanlige i Norge. De kjente mutasjonene kan deles inn i ulike grupper. Enkelte mutasjoner gir mer alvorlig sykdom. Det er allikevel ingen absolutt sammenheng mellom mutasjonen og sykdommens alvorlighetsgrad.

Arvegang ved cystisk fibrose

Cystisk fibrose er en genetisk arvelig sykdom (autosomal recessiv arv). Dette innebærer at et barn må arve sykdomsanlegg (gen) fra begge foreldrene for å få sykdommen. Dersom begge foreldre er friske bærere av en genfeil som kan forårsake cystisk fibrose, er det ved hvert svangerskap 25 prosent risiko for at barnet arver genfeilen fra begge foreldrene og får sykdommen. I 25 prosent av tilfellene arver barnet to friske gen fra foreldrene og blir derfor ikke bærer av genfeilen. Dersom bare en av foreldrene er bærer, er det 50 prosent sannsynlighet for at barnet blir bærer av genfeilen uten selv å ha symptomer.

Om en person som har cystisk fibrose får barn med en person som ikke er bærer av en genfeil som kan gi cystisk fibrose, vil samtlige barn arve genfeilen, men får ikke sykdommen. Dersom personen med cystisk fibrose får barn med en frisk bærer, er det 50 prosent risiko for at barnet får sykdommen. I de resterende 50 prosent av tilfellene blir barnet bærer av genfeilen uten å få sykdommen.

Fant du det du lette etter?