HELSENORGE

Bok om cystisk fibrose

Dette er en bok om cystisk fibrose for barn.
Boken kan være en hjelp for deg som forelder når du informerer barnet ditt om CF. Den er også nyttig for helsepersonell, fagpersoner i barnehager og skoler som har kontakt med barn med CF.

Boken er skrevet av Widar Aspeli og illustrert av Bo Gaustad. Den ble utgitt i 2008 og er innkjøpt av Norsk kulturråd som faglitteratur for barn og ungdom i 2009.
 

Boken er gratis og kan bestilles her: post.nscf@oslo-universitetssykehus.no

Faktarammer fra boken 

Spørsmål og svar (barn)

Spørsmål og svar (ungdom)

 

Fant du det du lette etter?