HELSENORGE

Film om cystisk fibrose

Filmen består av 4 korte filmer om CF og hvordan det er å leve med CF i ulike aldre.

Filmen ble produsert i 2005 og mye positivt har skjedd siden da. I dag blir alle nyfødte screenet for CF og får diagnosen tidlig. De kan derfor starte med behandling tidlig. Det er i tillegg utviklet medikamenter som kan korrigere årsaken til CF. Det gjelder for enkelte genforandringer og det forskes mye på dette.

Filmen er gratis og kan bestilles her: post.nscf@oslo-universitetssykehus.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmen er et samarbeid med Norsk forening for cystisk fibrose og er finansiert med midler fra NSCF og Extra-midler fra Helse og rehabilitering.

 

 

Filmen er gratis og kan bestilles her

 

 

 

Fant du det du lette etter?