Skolealder

Legemiddelhåndtering i skole og skolefritidsordning

Hvis barnet har behov for behandling og legemidler mens det er i skolen eller skolefritidsordningen er det viktig å etablere gode rutiner for hvordan det skal gjøres i praksis. Det bør planlegges i god tid før skolestart og avklares hva foreldrene, skolen, skolefritidsordningen og helsepersonell har ansvar for.   

Les mer om nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i skole og skolefritidsordning