Kurs fra Norsk senter for cystisk fibrose

Senteret kan bidra med kurs om våre diagnoser, både fagspesifikke og tverrfaglige. Kursene kan arrangeres i samarbeid med brukerorganisasjonen eller lokalt hjelpeapparat.

Brukerkurs

Målgruppen er primært personer med en av våre diagnoser og deres familier som for eksempel foreldre, besteforeldre, søsken, ektefelle og  partner. Det kan også være aktuelt at fagpersoner deltar.

Fagkurs

Målgruppen er primært fagpersoner som jobber med en av våre diagnoser. Det kan være helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, ansatte i barnehage, skole, habiliteringstjenesten, NAV, saksbehandlere i kommunen og andre.

Kursene kan arrangeres ved senteret eller lokalt og i samarbeid med andre instanser. 

Kursene kan også arrangeres som videokonferanse. 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller behov for kurs.


Familiekurs på Frambu

Familiekurs for nydiagnostiserte barn med cystisk fibrose 8 .- 12. mai 2017

Familiekurs for nydiagnostiserte barn med cystisk fibrose 16. - 20. september 2019

E-læringskurs

E-læringskurs om cystisk fibrose – introduksjonskurs (15 min)

 

E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi (7 min)

Nettverkssamlinger for fagpersonell

21. september 2017 Nettverksmøte for leger som jobber med CF og PCD13. september 2018 Nettverksmøte for leger som jobber med CF og PCD

Internasjonale kurs og kongresser

NSCF anbefaler fagpersoner som arbeider med cystisk fibrose å delta på internasjonale kurs og konferanser. Hvert år arrangerer ECFS  og NACFC konferanser der hele det internasjonale tverrfaglige miljøet som arbeider med cystisk fibrose samles.

Gjennom disse konferansene får du som fagperson ny og oppdatert kunnskap om behandling og oppfølging. Cystisk fibrose er et fagfelt som er i en rivende utvikling. Spesielt innen nyfødtscreening, CF register og årsakskorrigerende behandling.

Dette er viktige arenaer for samarbeid gjennom faglige nettverk for alle faggrupper.

Se videoklipp fra European Cystic Fibrosis Conference i juni 2016

Les mer om European Cystic Fibrosis Conference i juni 2017

European Cystic Fibrosis Conference, Beograd 2018

European Cystic Fibrosis Conference, Liverpool 2019


I tillegg til den europeiske CF-konferansen, arrangeres det også en nordamerikansk konferanse årlig.

North American Cystic Fibrosis Conference 18. - 20. oktober 2018, Denver

Fant du det du lette etter?