Norsk senter for cystisk fibrose - Undervisning i høyere utdanning

Våre fagpersoner tilbyr spesialisert og erfaringsbasert kunnskap på en rekke helsefaglige områder, som sykepleie, ernæring, fysioterapi, medisin, og kunnskap om det å leve med kronisk sykdom.

Norsk senter for cystisk fibrose samarbeider med høyskoler og universitet om undervisning av studenter.

Medisinsk og helsefaglig kunnskap om en diagnose kan ha stor overføringsverdi til andre fagområder, og være nyttig kunnskap for studenter innen medisin og helsefag.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.