Arbeidsseminar om forskningsbasert kunnskap

RHABU arrangerer arbeidsseminar om bruk av forskningsbasert kunnskap på habiliteringsfeltet og tiltak som kan bidra til at forskning er med i utviklingen av kunnskapsbasert habilitering.

 

​Arbeidsseminaret er knyttet til et nasjonalt prosjekt om formidling og implementering av forskning på habiliteringsfeltet. Prosjektet ledes av Regionsenter for habiliteringstjenesten til barn og unge (RHABU) i Helse Sør-Øst. Alle helseregioner er representert med medlem i prosjektgruppen. Helsedirektoratet gir økonomisk støtte til gjennomføring av prosjektet. Prosjektet retter seg mot habiliteringstjenesten for barn, ungdom og voksne i spesialisthelsetjenesten (HABU og HAVO).

Les mer på RHABU sine nettsider.