HELSENORGE

Pegasus gruppelederkurs 9. september 2022

PEGASUS er et psykoedukativt kursmateriale for voksne med ADHD og deres nærmeste. Kurset er godt egnet som første intervensjon etter diagnostisering.

Photo

Tid

9. september 2022 kl. 09.00 - 16. 00

Sted

Thon Hotel Opera, Oslo

Generelt om PEGASUS:​

Kursmaterialet PEGASUS er utviklet på det Karolinska Instituttet av psykologspesialist Tatja Hirvikoski. Kurset har solid forskningsstøtte og er tilpasset norske forhold. Målet med et PEGASUS-kurs er å øke kunnskapen om ADHD hos den diagnostiserte og hans/hennes nærstående. Foruten å formidle kunnskap, er det en målsetting å bedre relasjonskvaliteten mellom nærstående og personen med ADHD.​

Målgruppe

PEGASUS gruppelederkurs er rettet til fagpersoner som kan tenke seg å lede et PEGASUS kurs. Dette kan være psykologer, leger, sykepleiere og andre fagpersoner som har interesse for og kunnskaper om ADHD.
Kursprogram
Gruppelederkurset går over en dag. Kurset inkluderer forelesninger om:
  • ​Utviklingen av PEGASUS og teorien bak intervensjonen
  • Praktisk gjennomføring av PEGASUS-kurs
  • Generelle prinsipper og målsettinger for deltakere PEGASUS-kurs
Etter endt kurs er det en målsetting at kommende gruppeledere har fått:

  • ​​En grundig introduksjon til behandlingsmetodikken
  • Et godt overblikk over kursprogrammet og hvilke fagpersoner som må inkluderes
  • Innsikt som muliggjør å lede og forelese på et PEGASUS-kurs med utgangspunkt i manual for kursansvarlige

Kursmateriell

Deltagerne anbefales å kjøpe kursbøkene, og ha bladd gjennom disse før gruppelederkurset.

Kursmateriellet består av:

  • PEGASUS – Kurs for voksne med ADHD og deres nærstående. Manual for kursansvarlig (inkl. minnepinne med forelesninger, tilleggsmateriale med mer)
  • PEGASUS kurs for voksne med ADHD og deres nærstående. Kursbok for kursdeltagere
Bøkene kan bestilles fra forlaget Hogrefe: http://www.hogrefe.no/​

Kurset er godkjent av Psykologforeningen

Kurset arrangeres av de Regionale kompetansetjenestene/fagmiljøene for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Vest, Helse Midt, Helse Nord og Helse Sør-Øst.​

Kursleder og forelesere

Photo
Merete Møller
Ansvarlig for norsk versjon av PEGASUS
Psykiatrisk sykepleier og fagutviklingsrådgiver

Photo
Natalie Månskär Modh
Psykologspesialist

Pris

1000,- Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset med plasser, og kun 10 plasser    per helseregion. Vær derfor rask med påmelding.

Påmelding

Send epost med navn og fakturaadresse til sjob@ous-hf.no
Frist: 1. september 2022


Spørsmål

Bodil Sjømæling
RKT Helse Sør-Øst
Tlf 902 57 258 eller epost sjob@ous-hf.no​