Arbeidssøkere med Asperger syndrom

 

​Det er nå utarbeidet et oppdatert hefte veiledningshefte for ansatte i NAV, fagpersoner, brukere og deres pårørende om Arbeidssøkende med Asperger syndrom. 

Heftet er publisert på Kunnskapsbanken og kan lastes ned derfra.