Artikkel om foreldres forventninger til deltagelse i forskning.

 

​I samarbeid med fagpersoner og forskere fra andre europeiske land, har Regional kompetansetjeneste vært med på å undersøke foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser sine holdninger og forventninger til deltagelse i forskning på tidlig autismespekterforstyrrelser.

Funnene presenteres i artikkelen "What do parents of children with autism expect from participation in research? A community survey about early autism studies", som er publisert i Autism.

Artikkelen finnes online her

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.