Artikkel om skolevegring og ASF.

 

​Første forskningsartikkel fra forskningsprosjektet om skolevegring og ASF er nå publisert i tidsskriftet Research in Autism Spectrum Disorders. Artikkelen beskriver omfanget av skolevegring hos elever i alderen 9 til 16 år med en autismespekterforstyrrelse.

Link til artikkelen.