Autismeplakat

I løpet av det siste året har en prosjektgruppe utformet et materiell som har til formål å være en støtte og et supplement i arbeidet med å formidle kjernevansker ved diagnoser innen autismespekteret etter en utredning. Gjennom en grundig prosess der også Autismeforeningen i Norge har bidratt, har vi kommet fram til en grafisk profil med tegninger som skal kunne fungere uavhengig av språk og kulturell bakgrunn. Samlet består dette av en plakat, et veiledningshefte og samtalekort. Materiellet er gratis og vil bli utformet på flere relevante språk.

Den primære målgruppen er fagpersoner med ansvar for utredning og diagnostisering av barn med ASF.

Fleksibilitet; Alt materiell vil bli trykket i en kvalitet som bør gi en god holdbarhet. (for bestilling). I tillegg blir det mulig å laste ned for visning på skjerm og for utskrift på egen printer.

Plakaten er inndelt i de hovedområdene som vil være berørt hos alle som får en diagnose innen autismespekteret;

• Sosial kommunikasjon og sosial interaksjon

• Atferd, interesser og aktiviteter

Autismeplakaten sendes kostnadsfritt til helsepersonell i Helse Sør-Øst med ansvar for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser. For andre i Helse Sør-Øst som ønsker dette tilsendt er prisen kr 200,- inkl. porto.  Vi har dessverre ikke kapasitet til å sende utover Helse Sør-Øst. Bestillinger sendes post.rkt@ous-hf.no. (utsending fra januar 2018).

Materiellet kan lastes ned gratis her,  

Innholdet tilhører Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst.