Autismeplakaten på flere språk

Autismeplakaten som kan en støtte og et supplement i arbeidet med å formidle kjernevansker ved diagnoser innen autismespekteret etter en utredning er nå tilgjengelig på flere språk.  

​Autismeplakaten er nå tilgjengelig på språkene arabisk, engelsk, polsk, somali og urdu. 

Plakaten er inndelt i de hovedområdene som vil være berørt hos alle som får en diagnose innen autismespekteret;

• Sosial kommunikasjon og sosial interaksjon

• Atferd, interesser og aktiviteter

Autismeplakaten sendes kostnadsfritt til helsepersonell i Helse Sør-Øst med ansvar for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser. For andre i Helse Sør-Øst som ønsker dette tilsendt er prisen kr 200,- inkl. porto.  Vi har dessverre ikke kapasitet til å sende utover Helse Sør-Øst. Bestillinger sendes post.rkt@ous-hf.no. 

Materiellet kan lastes ned gratis her,  

Innholdet tilhører Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst.