Barn med autismeforstyrrelser har oftere skolevegring

Bloggen ekspertsykehuset har publisert et nytt innlegg og skolevegring hos barn med autismespekterforstyrrelse. Innlegget er skrevet av seksjonsleder Ellen Munkhaugen og beskriver funn fra hennes doktorgradsprosjekt. 

Illustrasjon er laget av Else Marie Eriksen.

​Hele innlegget kan du lese på Ekspertsykehuset her