Brukerundersøkelse 2017

Regional kompetansetjeneste ønsker tilbakemeldinger fra personer som har vært i kontakt med oss i 2017.

 

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT) yter kompetansetjenester til det tverrfaglige ordinære hjelpeapparatet, og har et nært samarbeid med Autismeforeningen i Norge, ADHD Norge, Norsk Tourette Forening, Foreningen for Søvnsykdommer, Nasjonal kompetanseenhet for Autisme (Autismeenheten), Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NevSom), regionale fagmiljøer i de andre helseregionene og regionens helseforetak.


Vi er kontinuerlig opptatt av å forbedre våre tjenester, og inviterer her alle som har hatt kontakt med oss frem til nå i 2017 om å gi tilbakemeldinger på våre tjenester og gi innspill til områder vi bør prioriterer.


Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger!