HELSENORGE

DIVA-5 & ADHD 31. oktober 2022

Velkommen til kurs i DIVA-5 & ADHD - utredning, diagnostikk/ differensialdiagnostikk og behandling, forløp. 

​Velkommen til kurs i DIVA-5 & ADHD - utredning, diagnostikk/ differensialdiagnostikk og behandling, forløp. DIVA er et strukturert diagnostisk intervju for ADHD hos voksne. DIVA 5 er blitt oversatt til norsk.

TID OG STED

31. oktober 2022, 10.00–16.30
Radisson Blu Hotell Værnes​​

KURSHOLDERE

Overlege/PhD Mats Fredriksen, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst
Seniorrådgiver/PhD Michael B. Lensing, NevSom, Oslo universitetssykehus

MÅLGRUPPE

Fagpersoner i spesialisthelsetjenesten.

GODKJENNINGER

Kurset godkjennes som 6,5 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
Kurset godkjennes av Den norske legeforening med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

AGENDA

Kl. 10.00–10.45:  ADHD - diagnose v/Michael B. Lensing
Kl. 11.00–11.45:  Differensialdiagnoser og komorbiditet – Utredning v/Mats Fredriksen
Kl. 12.00–12.45:  DIVA 5 v/Mats Fredriksen & Michael B. Lensing
Kl. 12.45-13.30:   Lunsj
Kl. 13.30–14.15:  DIVA 5 v/Mats Fredriksen & Michael B. Lensing
Kl. 14.30–15.15:  Behandling; medikamentell v/Mats Fredriksen
Kl. 15.30–16.15:  Ikke-medikamentell behandling og psykososiale tiltak v/Michael B. Lensing
Kl. 16.15–16.30:  Spørsmål og oppsummering

PRAKTISK INFORMASJON

Kursavgift er 1000 kr, inkludert betalingsavgift 50 kr. Det er ikke mulig å betale med faktura. Dersom kurset blir avlyst vil du få tilbakebetalt 950,-.
Dersom du ikke kan delta, må du melde deg av innen 10. oktober for å få tilbakebetalt kursavgiften.  Kurset er inkludert lunsj.

Påmelding

Meld deg på via Deltaker.no. Påmeldingsfristen er 10. oktober 2022.