Fagprosedyre for EIBI

Informasjonsfilm om fagprosedyre for EIBI til barn med autismespekterforstyrrelser.

 

​Det er laget en kort informasjonsfilm om den flerregionale fagprosedyren for EIBI til barn med autismespekterforstyrrelser, som kan ses under. Fagprosedyren finnes på Helsebiblioteket.no.