Fagseminar - Særspiste barn - kartlegging og behandling

21. september 2017 på Gardermoen

 

​Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest arrangerer den 21. september 2017 fagkonferansen "Særspiste barn. Kartlegging og behandling" på Gardermoen.

Konferansen omhandler kartlegging av og tiltak overfor spisevansker hos små barn med autismespekterforstyrrelser. Tiltakene kan også anvendes overfor andre grupper.

Målgruppe for konferansen er spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste og andre relevante faggrupper.

Ler mer og påmelding på Helse Vest sine sider.