Flerregional fagprosedyre for EIBI til barn med autismespekterforstyrrelser 0 - 6 år

Den flerregionale fagprosedyren for EIBI til barn med autismespekterforstyrrelser 0 - 6 år er nå publisert og tilgjengelig på Helsebiblioteket.no.

 

Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Nord, Regional Kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst, Glenne regionale senter for autisme, kompetansetjenester i HSØ, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest og Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Midt har i samarbeid bidratt til utarbeidelsen av en kunnskapsbasert fagprosedyre for Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI). Fagprosedyren har som formål å bidra til at spesialisthelsetjenestenes tilbud om EIBI blir av samme gode kvalitet uavhengig av hvor i landet barn med autismespekterforstyrrelser bor. 

Representanter fra de regionale fagnettverkene for tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling for barn med autisme og Autismeforeningen i Norge har  utarbeidet fagprosedyren i tråd med prinsippene for utarbeidelse av fagprosedyrer gitt av Helsebiblioteket.

Fagprosedyren finnes her på Helsebiblioteket.