Opplæring i Habit Reversal Training (HRT)

HRT Opplæring 2020

Vi inviterer til HRT (Habit Reversal Training) grunnopplæring våren 2020. Opplæringen vil gå over tre dager våren 2020.

Opplæringen går over tre dager våren 2020:

  • 12 mars 
  • 13 mars 
  • 20 april
Opplæringen vil foregå i RKT sine lokaler på Ullevål, Bygg 31 2 etasje, kl 09.00-15.00.

Deltagerne må selv kjøpe materiellet via NevsomFor øvrig er opplæringen gratis, og inkluderer lunsj alle dagene. Det er forpliktende å delta på alle tre samlingene, og deltagerne må være forberedt på å kunne presentere et case.

Opplæringen er tenkt til fagpersoner som jobber i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør- Øst med barn/unge og eventuelt voksne med Tourettes syndrom og/eller ticstilstander. Vi har 10 plasser, så du må innen 1 februar gi tilbakemelding på mail hvorvidt du er interessert i å delta. Det tildeles plasser etter prinsippet om at flest mulig enheter blir representert.

Kursholdere er Anne Ruud og Klas Tønnessen. 

Ved spørsmål kontakt Bodil Sjømæling, Seksjonsleder RKT, Telefon: 90257258, Mail: sjob@ous-hf.no