HRT Opplæring 2020

Opplæring i Habit Reversal Training (HRT)

Vi inviterer til HRT (Habit Reversal Training) grunnopplæring våren 2020. Opplæringen vil gå over tre dager våren 2020.

 

Opplæringen går over tre dager våren 2020:

  • 12 mars 
  • 13 mars 
  • 20 april
Opplæringen vil foregå i RKT sine lokaler på Ullevål, Bygg 31 2 etasje, kl 09.00-15.00.

Deltagerne må selv kjøpe materiellet via NevsomFor øvrig er opplæringen gratis, og inkluderer lunsj alle dagene. Det er forpliktende å delta på alle tre samlingene, og deltagerne må være forberedt på å kunne presentere et case.

Opplæringen er tenkt til fagpersoner som jobber i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør- Øst med barn/unge og eventuelt voksne med Tourettes syndrom og/eller ticstilstander. Vi har 10 plasser, så du må innen 1 februar gi tilbakemelding på mail hvorvidt du er interessert i å delta. Det tildeles plasser etter prinsippet om at flest mulig enheter blir representert.

Kursholdere er Anne Ruud og Klas Tønnessen. 

Ved spørsmål kontakt Bodil Sjømæling, Seksjonsleder RKT, Telefon: 90257258, Mail: sjob@ous-hf.no