Informasjons- og opplæringsopphold for unge (10 – 14 år) med Tourettes syndrom/kroniske tics med foreldre/pårørende

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 10.02.2020-14.02.2020, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

En møteplass for utveksling av erfaring og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre i liknende situasjoner. Programmet vil omfatte deltakelse i grupper med lek, spill, samtaler og friluftsaktiviteter ute, digitalt verksted og kreativ utfoldelse.


Les mer på Nevsom sin side.