HELSENORGE

Invitasjon til å delta i masterprosjekt

Photo

«Skolen som arena for opplevd livs​kvalitet for elever med høytfungerende autismespekterforstyrrelser» ​

Vil du være med i et forskningsprosjekt?Kort informasjon om masterprosjekt