Karakteristika hos elever med ASF og skolevegringsatferd

I prosjektet om skolevegringsatferd hos elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) har seksjonsleder Ellen K. Munkhaugen og medforfattere sett på karakteristika hos elever med ASF som viser skolevegringsatferd.

 

​I artikkelen som er publisert i tidskriftet Autism har forfatterne undersøkt sosiale, eksekutive, emosjonelle og atferdskarakteristikker hos de elevene med ASF som viser skolevegringsatferd. 

Elevene med ASF som viste skolevegringsatferd var signifikant mindre sosialt motivert, viste flere utfordringer med initiering av oppgaver og aktiviteter, generere ideer, responser eller problemløsnings strategier. De vist også flere symptomer på tilbaketrukkethet og depressive symptomer.

Arikkelen finnes her