HELSENORGE

Kjærlighet og autisme

Hva innebærer det for deg å være i et romantisk forhold? Autisme og kjærlighet er et viktig tema som dessverre har blitt lite undersøkt. Vi er 3 psykologistudenter som skal skrive hovedoppgave denne høsten om dette temaet. For å få til dette trenger vi din hjelp.

Hvis du har autismespekterforstyrrelse og er i et parforhold eller har tidligere erfaring med parforhold og har lyst til å fortelle om det, kan du være en aktuell deltaker til prosjektet vårt. Dette gir deg en mulighet til å fortelle om hva som er viktig for akkurat deg vedrørende kjærlighetsforhold og bidra til forskningen på et viktig felt. Dersom du melder deg som deltaker, vil vi invitere deg til et intervju som varer i rundt en time. Dette kan skje både digitalt og fysisk. Intervjuet vil anonymiseres ved at navn og annen sensitiv persondata vil bli fjernet slik at det ikke vil være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner basert på intervjuutsagnene.

Vennligst ta kontakt dersom du tenker at studien kan være aktuell for deg eller dersom du har spørsmål til studiet. Vi kan kontaktes enten på mail: lfr031@uit.no eller telefon 902 84 493.
Vennlig hilsen Eirin Sveine, Ludvik Frydenlund og Torbjørn Giæver.

Photo