HELSENORGE

Nyttig arbeidsbok om Asperger syndrom

Møter du personer med Asperger syndrom i din arbeidshverdag? En arbeidsbok knyttet til denne tematikken er nå fritt tilgjengelig på nett.

mestring.no

Arbeidsboken er laget av Diakonhjemmet sykehus og Regionalt kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst. Den er skrevet for både personer med Asperger syndrom, deres pårørende og helsepersonell.

Arbeidsboken er basert på forskning og på de temaene som ofte trekkes frem på mestringskursene som i ti år har vært arrangert på Diakonhjemmet sykehus. Boken forklarer temaer som stress, følelser, kommunikasjon, angst og depresjon. Den gir konkrete råd om tilrettelegging av arbeidssituasjon eller studier, håndtering av grubling, trening i oppmerksomt nærvær og håndtering av sinne og bitterhet.

Arbeidsboken finner du her​.

Gratis fagdag

Den 8. november arrangeres et gratis digitalt fagseminar om hvordan gi gode helsetjenester til personer med autismespekterforstyrrelser/Asperger syndrom. Du får foredrag fra fremtredende fagpersoner om tiltak ved angstlidelser hos målgruppen, om kognitiv stress og overbelastning, om å leve sammen som par ved autismespekterforstyrrelser, om NAV og samhandling med helsetjenestene og om kvinner med autismespektertilstander – det siste ved forfatter Gro Dahle. Du får også høre om erfaringer med ti års mestringskurs for personer med Asperger syndrom.

Du kan lese mer om fagdagen og melde deg på her.

Bilde: Skjermdump fra arbeidsbokenFant du det du lette etter?