HELSENORGE

Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam vår 2023

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT) har reetablert Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam for behandlere i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT) har reetablert Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam for behandlere i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Behandlere kan søke tid for konsultasjon i saker som er relatert til RKT sine målgrupper, og det kan søkes råd og veiledning vedrørende utredning, diagnostisering, tiltak og behandling. Enheter fra både barne- og voksenfeltet er velkommen til å ta kontakt. Møtene gjennomføres primært digitalt, men fysisk oppmøte i RKT sine lokaler er mulig dersom ønskelig.

Spørsmål eller ønske om tid hos konsultasjonsteamet sendes på mail til Kari Anne Pedersen: kaaped@ous-hf.no eller til post.rkt@ous-hf.no​

Dato for møter vår 2023

  • ​​​Tirsdag 07.02.22 Kl. 12:00 – 15:30  
  • Tirsdag 28.02.22 Kl. 12:00 – 15:30
  • Tirsdag 18.04.22 Kl. 12:00 – 15:30
  • Tirsdag 23:05.22 Kl. 12:00 – 15:30
  • Tirsdag 20.06.22 Kl. 12:00 – 15:30

Med forbehold om mulige endringer

Faste medlemmer av konsultasjonsteamet:

​Mats Fredriksen 

Cand. med, spesialist i psykiatri og nevrologi
Overlege ved RKT og ved ADHD-poliklinikken for voksne, Psykiatrien i Vestfold HF

Morten Bekk 

Psykologspesialist RKT

Kari Anne Pedersen

Rådgiver RKT og koordinator for konsultasjonsteamet
Tlf: 901 63 501

I tillegg vil andre medarbeidere ved RKT delta i konsultasjonene, avhengig av problemstilling som er meldt opp

​Hvordan søke råd fra konsultasjonsteamet

Forespørsel om konsultasjon sendes på mail til post.rkt@ous-hf.no eller kaaped@ous-hf.no eller på telefon 901 63 501. 

Dersom mail brukes, skal ikke pasientsaken beskrives i henvendelsen, men sendes i anonymisert form til RKT når tidspunkt for konsultasjon er avtalt og samtykke innhentet. Det er en forutsetning at nødvendig samtykke fra pasient innhentes i den enhet som søker konsultasjon.

Informasjon om saken som sendes til konsultasjonsteamet skal beskrive anonymisert problemstilling og kortfattet relevant bakgrunnsinformasjon. Mer utfyllende informasjon for å belyse saken gis i møte med konsultasjonsteamet.

Den som søker konsultasjon har det hele og fulle pasientansvar med tilhørende journalplikt. Det blir ikke ført pasientjournal i RKT, men en logg som registrerer type henvendelse, problematikk og aktuell enhet/fagperson. Dette i henhold til retningslinjer fra personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
Konsultasjoner gjennomføres via videokonferanse. 

Ved behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Kari Anne Pedersen​

Kari Anne Pedersen
Rådgiver/koordinator RKT
Tlf: 901 63 501

Bodil Sjømæling
Seksjonsleder RKT
Tlf: 902 57 258