NOU - Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018, hvor  oppdraget var å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom. Utvalget skulle foreslå tiltak for å bedre det samlede tjenestetilbudet til personer med autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom og deres pårørende. Utredningen ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 6. februar 2020.

​NOUen gir en grundig beskrivelse av faktiske forhold knyttet til autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom, og kommer med en rekke forslag til tiltak som kan styrke tilbudet til personer med diagnosene og deres familier. Hele NOUen kan leses eller lastes ned fra denne siden. Video av overleveringen til statsråd Bent Høie kan ses her