Ny artikkel om tidlige symptomer assosiert med autismespekterforstyrrelser

 

​Som en del av prosjektet Tidlig identifisering av autisme i norske barnehager, er det nå publisert en artikkel om enighet mellom foresatte og ansatte i barnehager om tidlige symptomer assosiert med autismespekterforstyrrelser. Artikkele er publisert av Kenneth Larsen, Astrid Aasland og Trond Diseth i tidsskriftet Journal of Autism and Developmental Disorders med tittelen "Brief report: Agreement between Parents and Day-Care Professionals on Early Symptoms Associated with Autism Spectrum Disorders". Artikkelen er tilgjengelig online her