Nyhetsbrev 2 2016

Nyhetsbrev nummer 2 i 2016 fra Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst.