Opphold for barn Tourettes eller kroniske tics og søsken og foresatte

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier inviterer til gruppeopphold, 5.-9. februar 2018, på Frambu utenfor Oslo.

 

Målgruppen for oppholdet er barn i alderen 6-10 år med Tourettes syndrom eller kroniske tics, og deres søsken og foresatte.

Oppholdet skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre familier i liknende situasjon.

 

Foresatte får tilbud om forelesninger og felles aktiviteter, som blant annet:    

 

• Innføring i diagnosen, samt tilleggsvansker ved Tourettes syndrom eller kroniske tics

• Ulike behandlingstiltak

• Tilrettelegging skole / hverdag

• Familieliv

 

Barna vil på dagtid være sammen i Frambus skole. Der vil de møte andre som har liknende erfaringer både som barn med diagnosen og som søsken. De får tilrettelagt informasjon om det å ha og å leve med Tourettes syndrom eller kroniske tics, og tema overlapper foresattes program.

 

Les mer om kurset, og last ned påmeldingsskjema her.