Prosjektrapport ADHD i barnehagen

 

​Prosjektrapporten "Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen" er nå tilgjengelig for nedlasting på siden vår.

Rapporten oppsummerer resultater og erfaringer etter prosjektet med samme navn som var et samarbeid mellom Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, STATPED og 8 kommuner i Oppland.

Rapporten kan lastes ned her.