Kurs og informasjon

RBUP sin nevromodul

RBUP har et tilbud om kurs innen nevrofeltet som kan følges online.

RBUP er preget av pandemien og det foregår for tiden ingen aktivitet med fysisk oppmøte i  lokalene i Nydalen. Kursene går nå da på Zoom. Zoom krever ingen egen programvare, men noen arbeidsplasser har sperrer som gjør at plattformen ikke fungerer. Det kan da være et alternativ å følge kurset på privat datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon, og testing av om Zoom fungerer som det skal vil være mulig å gjøre på angitte tidspunkter i forkant av kurset. 

Kursene i nevromodul 2 arrangeres på følgende tidspunkter:

Tirsdag 19. mai

Tirsdag 26. mai

Onsdag 3. juni