Regional retningslinje for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelse

Den regionale retningslinjen for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelse er revidert og oppdatert. 

​Retningslinjen for utredning og diagnostisering er nå høsten 2019 revidert og oppdatert. I revisjonen er det foretatt noen faglige oppdateringer, spesialt knyttet til avsnittet om medisinsk utredning. Teksten er også noen steder oppdatert for å fremme lesbarheten, og vedleggene er oppdatert med riktige linker til de ulike utredningsverktøyene.

Den oppdaterte retningslinjen kan lastes ned fra siden Materiell og Publikasjoner.