Samiske brosjyrer om Tourettes syndrom

Norsk Tourette Forening har gjennomført et prosjekt sammen med Samisk nasjonalt kompetansesenter med støtte fra Sametinget og Helse Nord R-FAAT oversatt to informasjonsfoldere og brosjyren "Unge tanker om TS" til alle de tre samiske språkene.

 
Brosjyrene er de første som er blitt oversatt til samisk om Tourettes syndrom og er en viktig kilde til informasjon for alle som har samisk som morsmål.

Den ene folderen gir informasjon om Norsk Tourette Forening. Den andre folderen er en kort informasjon om typiske kjennetegn ved Tourettes syndrom.

Disse kan bestilles i vår nettbutikk- og lastes ned fra vår hjemmeside:
www.touretteforeningen.no

Brosjyren «Unge tanker om TS» er skrevet av ungdom for ungdom.

Barne- og ungdomsutvalget (BUUV) i NTF deler sine tanker og erfaringer om ulike temaer som barn og unge med TS er opptatt av. Å lære av andres erfaring kan være vel så viktig som å lære teori.
Selv om brosjyren er skrevet for ungdom, er den høyaktuell også for foreldre og personer som arbeider med barn og unge med TS, både i helsevesenet og i skolen.

Brosjyren kan bestilles i vår nettbutikk: www.touretteforeningen.no