HELSENORGE

Tønsbergkonferansen 8. -10. juni 2022

Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse i Tønsberg. Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Etter at konferansen dessverre måtte avlyses i 2020, er vi glade for å kunne fortsette å arrangere Tønsbergkonferansen hvert andre år.

Tid og sted

Konferansen holdes på Oseberg Quality Hotell i Tønsberg, 8.- 10.juni 2022.

Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen.

Program

Programmet for konferansen i 2022 vil bestå av forelesninger fra europeisk anerkjente forskere og norske sentrale fagpersoner, og bygger dels på det planlagte programmet som dessverre måtte avlyses i 2020.
Last ned programmet her.

Påmelding

Meld deg på via Deltaker.no. Påmeldingsfristen er 1. april 2022.