Helsenorge

Utredning av voksne med ADHD

De regionale fagmiljøene og ADHD Norge, i samarbeid med psykiaterne Mats Fredriksen og Anne Halmøy, har laget fem filmer for å støtte og bedre implementeringen av Nasjonal faglig retningslinje for ADHD. Med utgangspunkt i retningslinjene, diskuteres fem sentrale temaer knyttet til utredning og diagnostikk av ADHD

Målgruppen er ansatte i spesialisthelsetjenesten, fastleger og annet helsepersonell som kommer i kontakt med voksne med ADHD.


​Formålet med filmene er å bedre kvaliteten i utredning og at vanlige dilemmaer som klinikere møter under utredning, blir løftet fram og diskutert.

Filmene finnner du her.