HELSENORGE

Utredning av voksne med ADHD - Praktisk hjelp i klinikken | Webinar 19. september

Webinar 19. september 2022 kl. 13.30 - 15.00

ren 2021 ble fem filmer om utredning av ADHD hos voksne gjort tilgjengelig på Helsebiblioteket (Utredning av voksne-Helsebiblioteket).

På dette webinaret blir filmene presentert, og psykiater/PhD Anne Halmøy, Helse Bergen/UiB og psykiater/PhD Mats Fredriksen, RKT Sør-Øst/ Sykehuset i Vestfold snakker om hvordan filmene kan brukes i praktisk arbeid med utreding i klinikken. ​De svarer også på spørsmål og drøfter aktuelle problemstillinger knytta til temaet. Du kan sende inn ditt spørsmål i påmeldinga. 
Webinaret er aktuelt for alle som utreder ADHD hos voksne. 

Nå​r

19. september 2022 kl. 13.30 - 15.00

​​Hv​or

Webinar

P​​ris 

Gratis 


Påmeldi​​ng​

Påmelding innen 12. september. ​​

1649413592226.jpg
Mats Fredriksen og Anne Halmøy (stillbilde fra film "Funksjonsnivå i hverdagen")