Vi ønsker din tilbakemelding på autismeplakaten

Vi ønsker gjerne å få dine tilbakemeldinger som fagperson om bruken av Autismeplakaten. 

 

​Autismeplakaten er et materiell som har til formål å være en støtte og et supplement i arbeidet med å formidle kjernevansker ved diagnoser innen autismespekteret etter en utredning. Vi ønsker nå tilbakemeldinger fra fagpersoner som arbeider med autismespekterforstyrrelser om dette materiellet.

Vi håper derfor du har anledning til å gi din tilbakemeling på denne linken.