Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme

Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme

Velkommen til Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst.  Kompetansetjenesten er en del av det ordinære hjelpeapparatet. Vi samarbeider med brukere, helsetjenesten, barnehager og skoler. Tjenestene våre er gratis.

Hva tilbyr vi?

Vi vil gi mennesker med epilepsi og autisme:

  • Tjenester ut fra individuelle behov
  • Helhetlig tilnærming
  • Tjenester med langsiktighet og kontinuitet

Trenger dere opplæring på hjemstedet?
Vi kan bidra med faglig undervisning og tilpassede kurs i samarbeid med dere. Les mer i vår brosjyre nedenfor

Brosjyre om kompetansetjenesten

Siden er under utvikling. Mer informasjon kommer

  • Kurs for helsepersonell
  • Veiledning
  • LMS
  • e-læring

Tverrfaglig autismeteam ved Spesialsykehuset for epilepsi

Iren Larsen
Leder for  kompetansetjenesten, vernepleier, enhet for voksenepilepsi og rehabilitering. Videreutdanning i epilepsi og rehabilitering og helsepedagogisk veiledning.

Merete Kristin Tschamper
Epilepsisykepleier, Mphil in health.

Kari Hillesund
Sykepleier ved seksjon for barn og ungdom med epilepsi.

Turi Tarjem
Sykepleier ved post 2, seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering.

Inger Ann Wenner
Vernepleier ved post 2, seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering.

Nina Kristiansen
Hjelpepleier ved seksjon for barn og ungdom med epilepsi.

Ingegjerd Alstad
Sykepleier ved seksjon for barn og ungdom med epilepsi

Monica Ottesen
Spesialpedagog ved Solberg skole, master i spesialpedagogikk. 

Torhild Linnea Olsen
Spesialpedagog, Solberg skole

Ylva Østby
Psykolog, Ph.D. seksjon for klinisk psykologi og nevropsykologi.

Hovedoppgaver

Mandat - Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012. (pdf) 

Virksomhetsplan - januar 2016 til desember 2017 (pdf)

Årsrapport 2015 (pdf)

Informasjon diagnose og behandling

Autisme eller epilepsi? Artikkel i Fontene

Retningslinjer

Her kommer mer informasjon

Henvisning

Her kommer mer informasjon

Rapporten er kommet i 2. utgave i 2017.  Rapporten skrevet for fagpersoner innen helsevesenet, skolen og barnehager. Foreldre, søsken og andre nærpersoner kan også ha nytte av den.

En rekke pasienthistorier gjør innholdet mer forståelig for leseren.  Rapporten er ment som et oppslagsverk. Den har en detaljert innholdsfortegnelse og en ordliste som forklarer faguttrykk.

Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeldiagnose

Rapporten er gratis. Bestill per mail til epilepsiogautisme@ous-hf.no


Fagartikler