HELSENORGE

128 MILL NOK er tildelt nytt Forskningssenter for klinisk kreftbehandling - MATRIX

Forskningsrådet og Kreftforeningen har tildelt midler til nytt Forskningssenter for klinisk kreftbehandling  kalt MATRIX; Multimodal Approach Targeting treatment Refractory Cancers usIng neXt generation technology.

Ordningen "Forskningssentre for klinisk behandling" har som mål å etablere kliniske forskningsmiljøer som gjennom fremragende forskning bidrar til å bedre behandlingen av norske pasienter.

Målet for tildelingen er å bidra til at kreftpasienter kan leve lenger og med god livskvalitet. 13 sykehus i Norge deltar, i tillegg til mange forskningsgrupper nasjonalt. Senteret vil utvikle og etablere ny diagnostikk, både molekylær kreftdiagnostikk, billeddiagnostikk og pasientrapportert diagnostikk for at pasienter kan behandles mer presist, med større effekt og større grad av pasientmedvirkning.  «Vi er svært glade for denne tildelingen og det gir store muligheter for å gjennomføre flere kliniske studier. Vi vil utvikle nye metoder for å spørre pasientene om symptomer og hvordan de har det fysisk, psykisk og sosialt. Vi vil teste ut digitale pasientforløp og få fram pasientens stemme tydelig» sier professor Stein Kaasa ved Avdeling for kreftbehandling. Det er planlagt for 5 arbeidspakker, bl.a. en arbeidspakke for pasientsentrert behandling.

Trykk her for å leser mer på forskningsrådet.

Photo 

Fant du det du lette etter?