HELSENORGE

Individuell plan ved alvorlig sykdom

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom pasienten ønsker det (Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5). På denne siden finner du mal for individuell plan ved alvorlig sykdom, og andre verktøy som kan være til hjelp for deg som skal utarbeide eller undervise om individuell plan. En individuell plan (IP) skal sikre at pasienten får muntlig informasjon og en skriftlig oversikt over de mål, tiltak og kontaktpersoner som er aktuelle for vedkommende i behandlingsforløpet. Individuell plan er et verktøy for å sikre god dialog og målrettet samarbeid mellom pasient, pårørende og hjelpeapparatet.

Helsedirektoratets veileder om individuell plan og koordinator

Mal for individuell plan

Hva en individuell plan skal inneholde, finner du her.

Mal for samtykke og individuell plan er utarbeidet ved Seksjon for lindrende behandling ved OUS og revidert i 2021. Malen er et eksempel. Ditt sykehus eller kommune kan ha egne retningslinjer og mal for individuell plan. 

Malen kan benyttes både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion Vest bruker denne malen og har utarbeidet veileder i bruk av planen.

Selv om pasienten ikke ønsker eller har bruk for en IP er det ofte behov for en 

kontaktliste for å gi pasienten oversikt over kontaktpersoner i helsetjenesten.

Undervisningsfilm om individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet)

https://www.youtube.com/watch?v=5yk1wId3mjs

Opplæringsmateriell om individuell plan

Her finner du eksempler på opplæringsmateriell som gir utfyllende informasjon om hensikt og praktisk bruk av individuell plan:

Innføringskurs om individuell plan og koordinator​​, Utgitt av Helsedirektoratet, 2019
Nettbasert opplæringsprogram for bruk av individuell plan fra Helse Midt-Norge RHF i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling (NST)
Undervisning om Individuell plan fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

Pasientvennlige nettsider om individuell plan

Kreftforeningen om individuell plan HelseNorge om individuell plan

Spørsmål om individuell plan til pasienter med palliative behov?

Kontakt KLB på e-post eller telefon 23 02 66 84
 

Fant du det du lette etter?