HELSENORGE

Informasjon om korona med råd om symptomlindring

Lindring av døende pasienter med Covid-19 som ikke er aktuelle for intensivbehandling, vil i stor grad være som for andre døende. Generelle nasjonale retningslinjer kan derfor følges. For noen kan imidlertid sykdomsforløpet være mer dramatisk med rask utvikling av alvorlig grad av tungpust. For enkelte vil  dette arte seg som truende kvelning. Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest, som har nasjonal funksjon for lindrende behandling ved livets slutt, har i forbindelse med Covid-19 oppdatert behandlingsalgoritmen for dyspné ved livets slutt. I tillegg har kompetansesenteret utviklet en behandlingsalgoritme for truende kvelning. Helsedirektoratet har utviklet en veileder for håndtering av Covid-19, der ett av kapitlene omhandler kommunehelsetjenesten. Vær oppmerksom på at anbefalinger kan bli oppdatert raskt. Ved behov for råd, kontakt det lokale palliative senteret.

Fant du det du lette etter?