Om Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst

Organisering og målsetting

KLB (tidligere kalt Kompetansesenter for lindrende behandling) er en regional kompetansetjeneste for lindrende behandling i Helse Sør-Øst.

KLB ble etablert på Ullevål universitetssykehus i år 2000 og er en del av Seksjon for lindrende behandling (SLB). SLB har også ansvar for det kliniske tilbudet i lindrende behandling på Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. SLB er en del av Avdeling for kreftbehandling i Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus.   

Målsettingen for KLB er å styrke kvaliteten på tjenestetilbudet i lindrende behandling i helseregionen ved å formidle ny og etablert kunnskap, fremme evidensbasert lindrende behandling og skaffe til veie ny kunnskap.

 For å nå disse målene har KLB etablert kurs for ulike faggrupper i tillegg til å bidra på undervisningsaktiviteter i regionen. KLB leder og deltar i en rekke forskningsprosjekter innen lindrende behandling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskningssamarbeidet innen European Palliative Care Research Centre (PRC) koordineres fra KLB. Etablering og bistand til drift av kompetansenettverk i helseregionen er også en viktig oppgave for KLB i tillegg til å bidra i utredningsarbeid om lindrende behandling lokalt, regionalt og nasjonalt.

Ønsker du mer informasjon om KLB sine arbeidsoppgaver? Se Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet juli 2015).

Ønsker du å vite hva vi har oppnådd i året som gikk? Les årsrapporten for 2018 her.  

Våre ansatte

Asta Bye

Asta Bye

Asta Bye
Forsker
23 02 76 85
E-post

Bakgrunn
Asta er klinisk ernæringsfysiolog og PhD, og er ansatt ved KLB i 50% som forsker. Forskningen er relatert ernæringsproblemer ved kreft, underernæring og kakeksi. Hun er også ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og underviser i ernæringsrelaterte fag.

Asta har klinisk erfaring fra Radiumhospitalet (1988-1991) og Seksjon lindrende behandling, St Olavs Hospital (1994-1995). Hun disputerte i 2002 med avhandlingen "Fett- og laktoseredusert kost som profylaktisk behandling av stråleindusert diaré under strålebehandling mot bekkenet".

Publikasjoner registrert i Cristin (Current Research InformationSysTem in Norway).

Cathrine Elshaug

Cathrine Elshaug

Cathrine Elshaug
Konsulent
23 02 66 68
E-post

Bakgrunn
Cathrine er ansatt som konsulent ved KLB. Hun er utdannet grafisk designer på NKH. Cathrine har tidligere arbeidserfaring som koordinator på Barne- og ungdomsklinikken ved OUS.

Cathrine fungerer som lederstøtte for ledelsen og professoratene tilknyttet KLB. Hun er utvikler og webredaktør for nettsiden www.palliasjon.no, forskningsprosjektet www.pallion.no og for sosiale medier. I tillegg til utarbeidelse av grafisk materiell er hun også administrativt ansvarlig for all kurs- og konferanseaktivitet ved KLB.

Ellen Bjerkeset

Ellen Bjerkeset

Ellen Bjerkeset
Spesialsykepleier
23 02 76 82
E-post

Bakgrunn
Ellen Bjerkeset er ansatt som spesialsykepleier ved KLB, hvorav 25 % i klinisk virksomhet. Hun har videreutdanning i intensivsykepleie, organisasjon og ledelse, og i kunnskapsbasert praksis. I tillegg har hun en master i sykepleievitenskap.

Ellen har sin arbeidsbakgrunn fra spesialisthelsetjenesten, hovedsakelig fra Oslo universitetssykehus. Hun arbeider med nettverk i regionen, fagutvikling relatert til kunnskapsbasert praksis og som studiekoordinator i forskningsprosjekt.

Jon Håvard Loge

Jon Håvard Loge

Jon Håvard Loge 
Enhetsleder ​
23 02 77 52
E-post

Bakgrunn
Jon Håvard er enhetsleder ved KLB og Professor II ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap UiO. Han er lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri. Dr.med. fra Universitetet i Oslo.

Jon Håvard underviser på grunn-, videre- og etterutdanning og deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Marianne Jensen Hjermstad

Marianne Jensen Hjermstad

Marianne Jensen Hjermstad
Forsker
23 02 68 28
E-post

Bakgrunn
Marianne er forsker ved KLB og Professor II ved European Palliative Care Research Centre, Medisinsk Fakultet, NTNU.

Hun er offentlig godkjent sykepleier med Master of Public Health, Johns Hopkins University, USA. Dr. philos. fra Universitetet i Oslo. Marianne underviser på master og PhD-kurs og deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Nina Aass

Nina Aass


Nina Aass
Seksjonsleder ved SLB og Professor i palliativ medisin
23 02 76 29
E-post

Bakgrunn
Nina er seksjonsleder ved Seksjon for lindrende behandling (SLB) og professor i palliativ medisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Hun er lege med spesialitet i onkologi og er godkjent i kompetanseområde palliativ medisin. Dr. med. fra Universitetet i Oslo.

Nina leder SLB og sitter i ledergruppen i Avdeling for kreftbehandling. Hun underviser på grunn-, videre-og etterutdanning og deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Olav Erich Yri

Olav Erich Yri

Olav Erich Yri
Forsker
23 02 66 83
E-post

Bakgrunn
Olav Erich er ansatt som postdoc ved KLB. Han forsker på behandling av pasienter med hjernemetastaser.

Han er lege og spesialist i onkologi og har bakgrunn fra Sykehuset Innlandet Gjøvik, Ahus og Radiumhospitalet. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo.

Rebecca Rootwelt

Rebecca Rootwelt

 Rebecca Rootwelt
Stipendiat
23 02 68 40
E-post

Bakgrunn
Rebecca Rootwelt er ansatt som stipendiat ved KLB og er tilknyttet forskningsprosjektet på hjernemetastaser i Norge. Hun er cand.med ved UiO fra 2017 og har gjennomført turnustjeneste ved Kongsvinger sykehus.

Sjur Bjørnar Hanssen

Sjur Bjørnar Hanssen

Bakgrunn
Sjur er sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie og har en master i public health, folkehelsevitenskap. Han har arbeidet ved OUS, Radiumhospitalet og Ullevål med pasienter med palliative behov på grunn av kreft eller aids. Han har også arbeidet i Helsedirektoratet med nasjonale satsningsområder innen palliasjon som kompetansehevning, retningslinjer og NOU 2017: 16 «På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende».

Han arbeider med blant annet med undervisning, fagutvikling og med nettverk i regionen både mot ressurssykepleiere, høgskoler og universiteter. Sjur arbeider også med forskning knyttet til kompetansetjenestens satsningsområder.

​Tonje Lundeby

Tonje Lundeby

Tonje Lundeby
Forsker
23 02 76 86
E-post

Bakgrunn
Tonje er ansatt som forsker ved KLB, og som administrativ leder av European Palliative Care Research Centre (PRC). Hun har mastergrad i sosialpsykologi og har tatt sin doktorgrad innenfor feltet klinisk kommunikasjon.

De siste ti årene har hun blant annet arbeidet med utvikling, gjennomføring og testing av kommunikasjonstrening for ulike helseprofesjoner. Hun har også erfaring med utvikling av e-læringsressurser, blant annet for studenter på medisin og klinisk ernæring ved Universitet i Oslo.

Torunn Elin Wester

Torunn Elin Wester

Torunn Elin Wester
Ass.enhetsleder
23 02 76 83
E-post

Bakgrunn
Torunn er ansatt som assisterende enhetsleder ved KLB. Hun er utdannet sykepleier og har videreutdanning i helseadministrasjon fra Høgskolen i Bodø, kreftsykepleie fra Radiumhospitalet og prosjektledelse fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har også en master i helsefagvitenskap fra UiO.
Torunn har sin arbeidsbakgrunn fra kommunehelsetjenesten; både sykehjem og hjemmetjeneste.

Hun er stedfordtreder for enhetsleder, arbeider med nettverk i regionen, og som studiekoordinator i forskningsprosjekter.

Berit Seljelid​ (i permisjon)

Berit Seljelid

Berit Seljelid
Fagutviklingssykepleier​
23 02 66 83
E-post

Bakgrunn
Berit er sykepleier med videreutdanning i pedagogikk og kunnskapsbasert praksis, og hun har en mastergrad i helsefremmende arbeid.

Hun jobber med undervisning, fagutvikling og forskning relatert til kunnskapsbasert praksis, implementering, brukermedvirkning og pasientinformasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.