Om Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst

Organisering og målsetting

KLB (tidligere kalt Kompetansesenter for lindrende behandling) er en regional kompetansetjeneste for lindrende behandling i Helse Sør-Øst.

KLB ble etablert på Ullevål universitetssykehus i år 2000 og er en del av Seksjon for lindrende behandling (SLB). SLB har også ansvar for det kliniske tilbudet i lindrende behandling på Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. SLB er en del av Avdeling for kreftbehandling i Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus.   

Målsettingen for KLB er å styrke kvaliteten på tjenestetilbudet i lindrende behandling i helseregionen ved å formidle ny og etablert kunnskap, fremme evidensbasert lindrende behandling og skaffe til veie ny kunnskap.

For å nå disse målene har KLB etablert kurs for ulike faggrupper i tillegg til å bidra på undervisningsaktiviteter i regionen. KLB leder og deltar i en rekke forskningsprosjekter innen lindrende behandling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskningssamarbeidet innen European Palliative Care Research Centre (PRC) koordineres fra KLB. Etablering og bistand til drift av kompetansenettverk i helseregionen er også en viktig oppgave for KLB i tillegg til å bidra i utredningsarbeid om lindrende behandling lokalt, regionalt og nasjonalt.

Ønsker du mer informasjon om KLB sine arbeidsoppgaver? Se Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet juli 2015).

Ønsker du å vite hva vi har oppnådd i året som gikk? Les årsrapporten for 2016her.


Våre ansatte


Asta Bye


Forsker
23 02 76 85
E-post

Bakgrunn

Asta er klinisk ernæringsfysiolog og PhD, og er ansatt ved KLB i 50% som forsker.

Forskningen er relatert ernæringsproblemer ved kreft, underernæring og kakeksi.

Hun er også ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og underviser i ernæringsrelaterte fag.

Asta har klinisk erfaring fra Radiumhospitalet (1988-1991) og Seksjon lindrende behandling, St Olavs Hospital (1994-1995).

Hun disputerte i 2002 med avhandlingen "Fett- og laktoseredusert kost som profylaktisk behandling av stråleindusert diaré under strålebehandling mot bekkenet".

Publikasjoner registrert i Cristin (Current Research InformationSysTem in Norway).


Ellen Bjerkeset


Spesialsykepleier
23 02 76 82
E-post

Bakgrunn

Ellen Bjerkeset er ansatt som spesialsykepleier ved KLB, hvorav 25 % i klinisk virksomhet.

Hun har videreutdanning i intensivsykepleie, organisasjon og ledelse, og i kunnskapsbasert praksis. I tillegg har hun en master i sykepleievitenskap.

Ellen har sin arbeidsbakgrunn fra spesialisthelsetjenesten, hovedsakelig fra Oslo universitetssykehus. Hun arbeider med nettverk i regionen, fagutvikling relatert til kunnskapsbasert praksis og som studiekoordinator i forskningsprosjekt.


Jon Håvard Loge


Enhetsleder​
23 02 77 52
E-post​

Bakgrunn

Jon Håvard er enhetsleder ved KLB og Professor II ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap UiO.

Han er lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri. Dr.med. fra Universitetet i Oslo. 

Jon Håvard underviser på grunn-, videre- og etterutdanning og deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.


Julian Hamfjord


Forsker
E-post

Bakgrunn

Julian Hamfjord er ansatt som lege ved KLB (50% stilling) fra 1/11-2017 for å gjøre klinisk arbeid i pågående studier ved enheten. Han har primært sin arbeidsbakgrunn i kreftbehandling og palliasjon fra Oslo universitetssykehus, og er under spesialisering i onkologi. Han har tidligere også hatt et utenlandsopphold ved en palliativ enhet i Hyderabad, India.

Julian er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, og har fra tidligere en bachelorgrad i kjemi. I tillegg til engasjementet ved KLB er han ansatt i en 50 % stipendiatstilling ved Seksjon for kreftgenetikk, Institutt for kreftforskning ved OUS. Der skal han sluttføre sitt PhD-arbeid. Han har også et bierverv som underviser ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.


Kjersti Støen Grotmol ​


Forsker
473 08 261​
E-post

Bakgrunn

Kjersti Støen Grotmol er ansatt som forsker ved KLB.

Hun er utdannet psykolog fra NTNU og tok doktorgraden sin, som handlet om legers helse, ved Medisinsk fakultet, UiO.

Nå forsker hun på psykiske forhold ved kreftsykdom og på kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell.


Marianne Jensen Hjermstad


Forsker
23 02 68 28
E-post

Bakgrunn

Marianne er forsker ved KLB og Professor II ved European Palliative Care Research Centre, Medisinsk Fakultet, NTNU.

Hun er offentlig godkjent sykepleier med Master of Public Health, Johns Hopkins University, USA. Dr. philos. fra Universitetet i Oslo.

Marianne underviser på master og PhD-kurs og deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. 


Nina Aass


Seksjonsleder ved SLB og Professor i palliativ medisin
23 02 76 29
E-post

Bakgrunn

Nina er seksjonsleder ved Seksjon for lindrende behandling (SLB) og professor i palliativ medisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hun er lege med spesialitet i onkologi og er godkjent i kompetanseområde palliativ medisin. Dr. med. fra Universitetet i Oslo.

Nina leder SLB og sitter i ledergruppen i Avdeling for kreftbehandling. Hun underviser på grunn-, videre-og etterutdanning og deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.


Sandra Dale

sandra svart hvitt.bmp
Konsulent
23 02 66 68
E-post

Bakgrunn

Sandra er ansatt som konsulent ved KLB.

Hun er utdannet journalist (MhG) og sosiolog (UiO). Hun har også en master i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innenfor rekruttering, endringsledelse og strategiutvikling. Sandra har tidligere arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, politikken og konsulentbransjen.

Sandra fungerer som lederstøtte for ledelsen og professoratene tilknyttet KLB.  Hun er utvikler og webredaktør for nettsiden www.palliasjon.no, forskningsprosjektet www.pallion.no  og for sosiale medier. I tillegg til utarbeidelse av grafisk materiell er hun også administrativt ansvarlig for all kurs- og konferanseaktivitet ved KLB. 


Sissel Harlo

sissel svarthvitt
Sosionom
23 02 66 82
E-post

Bakgrunn

Sissel er ansatt som Sosionom og familieterapeut ved KLB. I tillegg til regionalt arbeid, følger hun opp pasienter og pårørende på Seksjon for lindrende behandling.

Sissel har videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis fra Høyskolen i Bergen. Hun har arbeidsbakgrunn som sosionom på sykehjem, Barne-, ungdoms- og familieetaten, samt Kreftforeningen.

 


​Tonje Lundeby


Forsker
23 02 76 86
E-post​

Bakgrunn

Tonje er ansatt som forsker ved KLB, og som administrativ leder av European Palliative Care Research Centre (PRC). Hun har mastergrad i sosialpsykologi og har tatt sin doktorgrad innenfor feltet klinisk kommunikasjon.

De siste ti årene har hun blant annet arbeidet med utvikling, gjennomføring og testing av kommunikasjonstrening for ulike helseprofesjoner. Hun har også erfaring med utvikling av e-læringsressurser, blant annet for studenter på medisin og klinisk ernæring ved Universitet i Oslo.

 


Torunn Elin Wester


Ass.enhetsleder
23 02 76 83
E-post

Bakgrunn

Torunn er ansatt som assisterende enhetsleder ved KLB. Hun er utdannet sykepleier og har videreutdanning i helseadministrasjon fra Høgskolen i Bodø, kreftsykepleie fra Radiumhospitalet og prosjektledelse fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har også en master i helsefagvitenskap fra UiO.

Torunn har sin arbeidsbakgrunn fra kommunehelsetjenesten; både sykehjem og hjemmetjeneste.

Hun er stedfordtreder for enhetsleder, arbeider med nettverk i regionen, og som studiekoordinator i forskningsprosjekter.

 


Berit Seljelid​ (i permisjon)

BeritSeljelid_portrett.jpg.bmp

Fagutviklingssykepleier​
23 02 66 83
E-post​

Bakgrunn

Berit er sykepleier med videreutdanning i pedagogikk og kunnskapsbasert praksis, og hun har en mastergrad i helsefremmende arbeid.

Hun jobber med undervisning, fagutvikling og forskning relatert til kunnskapsbasert praksis, implementering, brukermedvirkning og pasientinformasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.