HELSENORGE

Palliasjon til barn og unge

Bilde av regionalt palliativt team for barn og unge

Foto: Øystein Horgmo, OUS

Helseregion Sør-Øst var først ute til å opprette et regionalt palliativt team for barn og unge

I Oppdragsdokumentet fra Regjeringen til de regionale helseforetakene for 2020, stilles det krav til at det skal opprettes regionale barnepalliative team. Teamene skal veilede de lokale barneavdelingene og ha ansvar for helseregionens kompetanse, tilbud og kvalitet innen barnepalliasjon.

Kontaktinformasjon Oslo universitetssykehus, Regionalt palliativt team for barn og unge (PALBU)

Ullevål Rikshospitalet
Fant du det du lette etter?