-Forskning ved KLB

- et prioritert område innen virksomheten

Vårt overordnete mål er å drive forskning av høy internasjonal kvalitet til beste for pasienter, helsevesen og samfunn.

For å oppnå dette skal vi skaffe ny og bedre kunnskap om optimal palliativ behandling og pleie gjennom forskning og systematisering av eksisterende kunnskap (kunnskapsoppsummeringer) samt å implementere kunnskapen i praksis.

Forskningsgruppen (Forskningsgruppe Palliativ Medisin ved OUS) er tverrfaglig sammensatt og består av onkologer, sykepleiere, ernæringsfysiolog, psykologer og psykiater. Seniorforskerne har betydelig erfaring med forskning i palliativ medisin på et høyt internasjonalt nivå. Tverrfagligheten i forskningsgruppen sikrer spisskompetanse på sentrale områder innenfor palliativ medisin.

I forskningen samarbeider vi nært med European Palliative Care Research Centre (PRC) i Trondheim, Universitetet i Oslo, Høyskolen i Oslo og Akershus, NTNU og de andre nasjonale kompetansesentrene, samt andre relevante aktører på prosjektbasis. Forskningsaktiviteten ved PRC dekker hele spekteret fra mastergradsprosjekter til store internasjonale multisenterstudier. Fra høsten 2016 flyttes deler av kjerneaktiviteten i PRC til KSLB.

Har du spørsmål til forskningen ved KLB ta kontakt med enhetsleder og professor Jon Håvard Loge som også er leder for forskningsgruppen.

Pågående prosjekter

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.