-Forskning ved KLB

Vårt overordnede mål er å drive forskning av høy internasjonal kvalitet til beste for pasienter, helsevesen og samfunn.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt og dette sikrer spisskompetanse på sentrale områder innenfor palliativ medisin.

Hovedområder for vår forskningsvirksomhet:

  • Integrasjon onkologi og palliasjon
  • Ernæring/kachexi
  • Hjernemetastaser
  • Depresjon og psykisk distress
  • Spørreskjemametodikk

Forskningsgruppen er integrert i European Palliative Care Research Centre (PRC) som nå er lokalisert til OUS og Universitetet i Oslo. Forskingssamarbeid er etablert med andre miljøer på OUS, med Universitetet i Oslo og OsloMet, med NTNU og med de andre nasjonale kompetansetjenestene. Det er også etablert prosjektbasert forskningssamarbeid i regionen og  med internasjonale samarbeidspartnere.

Har du spørsmål til forskningen ved KLB ta kontakt med konst.enhetsleder Torunn Wester

Pågående prosjekter

Fant du det du lette etter?